Egiva

Har du funderat på hur du kan leva klimatsmart? Då är du inte ensam. I takt med att kunskaperna om miljön når ut till allt fler har efterfrågan på bättre lösningar ökat. Idag är det många som har fokus på klimatet när de avgör hur de ska bo, äta och företa sig sitt liv. Människan påverkar och påverkas av miljön på ett symbiotiskt sätt, vilket innebär att dessa två parter har stor betydelse för varandra. Egiva har insett hur mycket människan kan göra för att få en positiv effekt på klimatet. I detta område är boende en stor fråga eftersom hushållsdrift har en stark påverkan på vår jord. Egiva ger svar på några frågor kring just klimatsmart boende.

Påverka klimatet positivt med Egiva

Egiva ger tips

Det är nästan lite svårt att fundera ut vad man egentligen gör i sitt hem eftersom det är en sådan självklar plats för många. I vår egen bostad lagar vi mat, äter, sover, duschar, går på toaletten och mycket annat. Hur vi utför dessa sysslor har större betydelse än vad man kanske tror. Egiva vill öka medvetenheten om hur man agerar klimatsmart i sitt hem. Det är ofta de små detaljerna som gör stor skillnad, framförallt om många människor gör samma sak. Att inte låta vattnet rinna i onödan eller låta ugnen stå på utan innehåll är exempel på vad Egiva vill förändra.

Egiva menar att det går att anpassa sitt beteende för att på så sätt agera mer klimatsmart. Tänk på att till exempel inte koka upp mer vatten än vad du faktiskt behöver eftersom det kräver mer el som i sådana fall bara slösas bort. Detta gäller både uppkokning i kastrull på spisen och i vattenkokare. Undvik att låta lampor lysa i rum som är helt tomma eftersom även det är slöseri. Egiva har mycket fokus på just elektricitet eftersom den energin har stark påverkan. Genom att disponera din el på ett smart sätt kan du både komma ner i kostnader och göra något bra för miljön.

Bättre lösningar för dig

Förnybara energikällor är det som gäller om man inte vill vara med och bidra till miljöförstörelse. I och med detta erbjuder Egiva alternativ till vanlig elektricitet, här snackar vi nämligen luftvärmepumpar och solenergi. Det är smart att använda sig av energikällor som inte tar slut, utan som snarare har ett nästintill oändligt förråd. Egivas luftvärmepumpar är tillverkade så att de återanvänder värme gång på gång, vilket inte tar särskilt mycket energi i anspråk. I och med den låga energiförbrukningen är det ett alltmer populärt alternativ eftersom det dessutom sänker dina kostnader. De flesta luftvärmepumpar går att styra med en fjärrkontroll.

Egiva vill uppmuntra alla människor till att göra smarta val, just eftersom det sparar på både miljön och den egna plånboken. Att byta värmesystem kan vara ett stort projekt men det brukar löna sig i längden, särskilt om man investerar i ny teknologi som ger bättre resultat. På våra nordliga breddgrader är fungerande värmesystem avgörande för att inomhusmiljön ska gå att bo och vistas i. Vissa personer väljer att dra ner på värmen för att elkostnaden blir hög, men med Egiva som kompanjon behöver du inte kompromissa med temperaturen eftersom det inte kostar särskilt mycket att höja den några grader.

För framtidens skull

När det handlar om miljöfrågor är diskussionen ofta komplex. Det kan ta emot att öppna plånboken för att köpa sig till en bättre miljö, men å andra sidan har vi människor bara ett enda jordklot och då kan man se varje spenderad krona som en investering för framtiden. Det har länge varit svårt för forskare och andra insatta att rikta intresse mot klimat- och miljöfrågan, även om många vet om att utvecklingen är negativ. Egiva vill vara med och förändra världen till det bättre så att den håller många år till. Det finns till och med vissa som fortfarande hävdar att klimathotet inte existerar överhuvudtaget, vilket tyvärr orsakar problem. Egiva vill erbjuda alternativ för de som är medvetna om situationen samt vara med och bidra till förändring.

Frågan om klimatet började bli aktuell någon gång på 70-talet för den breda massan. För de flesta har det dock dröjt länge innan situationens allvar har sjunkit in. På grund av detta har läget hunnit försämras väsentligt, vilket gör att vi har hamnat efter i klimatarbetet. Nu gäller det att vara ännu mer effektiva eftersom tiden inte verkar räcka till. Människans leverne gör så att jordklotets temperatur höjs, vilket i sin tur dödar djurliv och gör att risken för naturkatastrofer ökar. Något som skulle göra stor skillnad är om alla hem skulle drivas av förnyelsebara källor, likt de produkter som Egiva tillhandahåller. Det kan tyckas vara ett omöjligt mål men en sak är säker: positiv förändring håller på att ske, om än ett steg i taget.

Håll modet uppe

Det är tyvärr lätt att bli lite deppig när man tänker på klimatet. Förutsättningarna ser inte så ljusa ut eftersom många fortfarande inte förstår sin egen roll i det stora hela. Egiva vill vara med och upplysa om individens eget ansvar på ett positivt sätt. Det går inte att förneka att läget är dåligt men vi alla kan vara med och göra skillnad, om vi bara anstränger oss. Om du väljer att leva ditt liv mer klimatsmart tar du ett stort steg mot en bättre värld. Att göra om ditt hem så att det har bättre energikällor är smart både ur klimatsynpunkt och för din egen ekonomi. Utgångspunkten är egentligen enkel: alla kan göra något.