Allergier

Näsor som rinner och ögon som kliar – att vara allergisk är besvärligt. Idag är allergier mycket vanliga i Sverige och det beräknas att var femte svensk har någon typ av allergi. Många är allergiska mot pälsdjur, pollen och olika livsmedel men det finns även personer som får allergiska symtom av kemikalier och dofter. De exakta orsakerna till allergierna är osäkra men gener och livsmiljö antas ha en inverkan. Allergier kan behandlas med receptfria läkemedel som till exempel Antihistamintabletter eller nässpray med kortison. Vid svårare problem kan en läkare skriva ut receptbelagda mediciner. Dessutom kan man själv göra mycket för att förbättra inomhusluften hemma och lindra sina allergiska symtom.

Allergier kan bero på hushållsprodukter

Upplever du allergisymtom hemma utan att veta vad de beror på? Mögel kan vara en orsak men dina symtom kan även bero på helt vanliga hushållsprodukter som finns i ditt hem. Det har blivit allt vanligare att människor utvecklar allergier mot vissa dofter och kemikalier som finns i bland annat parfymer, tvättmedel, tvål, smink och andra produkter som vi har i våra hem. Några typiska tecken på att du är överkänslig mot sådana produkter är nysningar, rinnande näsa, nästäppa, ögonbesvär, ont i halsen och huvudvärk. Du kan dessutom få svårt att andas. Om du har astma är det vanligt att besvären förvärras.

Om du misstänker att du är en av de drabbade lönar det sig att avlägsna kemikaliska hushållsprodukter från hemmet och granska om dina symtom förändras. Om du känner en förbättring ska du välja andra varor nästa gång du handlar. Det finns inte någon medicin eller behandling mot denna typ av allergi; istället måste du försöka undvika produkter som du inte tål. Idag kan du lyckligtvis hitta många milda och parfymfria produkter som är speciellt anpassade för människor med olika allergier. Du kan även diskutera dina problem med personer på jobbet för att se om det är möjligt att minska förekomsten av besvärande kemikalier på din arbetsplats.

Förbättra inomhusluften med luftrenare och luftfuktare

Rinnande näsa är vanligt vid allergier

Du kan förbättra inomhusluften hemma genom att använda olika luftrenare och luftfuktare. De höjer luftkvaliteten och lindrar symtom som uppstår vid allergier. Idag finns det många luftrenare på marknaden och många av dem är anpassade för att avlägsna vissa ämnen ur luften. I de mekaniska luftrenarna drivs luft genom ett antal filter med hjälp av en fläkt. Filtren fångar upp orena partiklar och släpper ut frisk luft. Kom dock ihåg att filtren slits ut med tiden och därför måste du byta ut dem med jämna mellanrum för att försäkra dig om att luftreningsförmågan inte försämras. Det finns dessutom luftrenare som använder UV-ljus istället för filter.

På vintern blir inomhusluften ofta torr och det kan leda till att allergier förvärras. För att motverka att luften blir torr kan du använda dig av luftfuktare. En luftfuktare håller luften fuktig och gör det lättare att andas. Byt vattnet i luftfuktaren regelbundet och se till att alla filter är rena. Kom dessutom ihåg att inomhusluften inte får bli för fuktig. Alltför fuktig luft gynnar mögel och bakterier vilket försämrar luftkvaliteten. För att mäta luftfuktigheten i ditt hem kan du använda dig av en hygrometer.

Förebygg allergiska symtom

Allergierna har blivit folksjukdomar i Sverige och idag lider många svenskar av allergiska symtom. Allergier kan behandlas med receptfria eller receptbelagda läkemedel men du kan dessutom lindra dina allergiska symtom genom att göra enkla förändringar i vardagen. Idag är det till exempel vanligt att få allergiska symtom av vanliga hushållsprodukter. Sedan 2014 är det lag på att alla produkter som säljs i EU måste ha alla allergiframkallande ingredienser tydligt markerade i innehållsförteckningen. Den nya märkningen gör att personer med allergier enkelt kan få en överblick om vad produkten innehåller. Undvik hushållsprodukter som innehåller ämnen som du inte tål. Om du dessutom använder dig av luftrenare och luftfuktare förbättrar du inomhusluften vilket minskar de allergiska symtomen.