Luftvärmepumpar

Denna sorts värmesystem hör till förnybara energikällor. Den vanligaste sorten av luftvärmepumpar fungerar så att den återanvänder byggnadens värme och återinför värmen tillbaka in i huset. Detta gör att denna uppvärmning är väldigt energisnål och sparar in på elräkningen gentemot många andra vanligare uppvärmningssystem. Ser man på luftvärmepumpar både från utsidan eller insidan så kan man väldigt lätt missta den för att vara en luftkonditionering. Dessa två använder i stort sett samma teknik fast ”omvänt” så att säga. En del av dessa kan användas för båda ändamålen, att värma inomhus när det är kallt ute eller att kyla när det är varmt utomhus.

Luftvärmepumpar är väldigt lättkontrollerade
Luftvärmepumpar är väldigt lättkontrollerade

Luftvärmepumpar är snälla mot naturen och plånboken.

Denna form av uppvärmning har fått ett stort genomslag i Sverige på senare år då den visat sig vara väldigt kostnadseffektiv. Den el-energi som den tar ger den tillbaka i ett flerfaldigt värde av värmeenergi, så elen du betalar för får du tillbaks mångfaldigt i med en dessa. Luftvärmepumpar är skonsamt mot både kostnad och som användning av grön energi. Äldre varianter kunde ha problem med uppvärmning då temperaturen sjönk mot -20⁰ och kallare, men detta problem har kan man numera räkna bort med nya modeller. Detta har gjort att det installeras flertalet mer i norra Sverige också, samtidigt som de kan vara en behaglig luftkonditionering på sommaren.

Vanligtvis fungerar dem olika typerna genom att hämta värme från berggrunden, vatten eller luften. Det finns två olika huvudvarianter av luftvärmepumpar och dem skiljer sig åt genom att ena varianten komprimerar luften, vilket är den vanligaste tekniken. Det är då en eldriven kompressor som hämtar in den kallare uteluften exempelvis och komprimerar den vilket gör att den blir varmare. Den andra typen fungerar genom att den absorberar värme som framkallas genom drivmedel som el till brännbara oljor och naturgaser. Den som levererar helt klart bäst värme i förhållande till förbränning av energi är kompressorvarianten. Sedan finns det också ett flertal olika typer inom dessa två varianter.

Uppvärmning och luftkonditionering i en och samma.

Värmeradiator är både dyrare i drift och erbjuder inget när det kommer till en varm sommardag. Med luftvärmepumpar får du en jämnare värme i huset, den placeras centralt och riktar värmen nedåt och låter varmluften stiga mot taket. Rikta om den på sommaren, så att kalluften går mot taket sedan faller mot golvet. Visst är det skönare att en kall vinterdag komma in till ett jämnvarmt hus istället för att bränna sig mot en radiator och frysa i andra änden av rummet. Jämför med en varm sommardag och behaglig temperatur i hela huset, istället för att frysa när du står i fläktens blås till att svettas i ett annat rum.

Den fortsatt vanligaste typen av uppvärmning för villor och lägenheter är direktverkande elradiatorer. I äldre hus vattenburna radiatorer och backar vi ännu längre så övergår vi till braskaminer. I nybyggen numera används eldstäder, även kallade öppna spisar, mest som ett tillägg till annan uppvärmning, som ex. luftvärmepumpar och anses mest som en lyx och design modernitet. Samma sak gäller för radiatorer. När vattenburna radiatorer kom ut på marknaden så slog dem i stort sett ut braskaminerna då deras energiförlust var lägre och dem levererade bättre och jämnare värme. Dessa blev sedan utslagna av elradiatorerna som under de senaste decennierna varit den största värmetillförseln. Nu verkar allting vara på stor frammarsch för luftvärmepumpar då den använder sig av förnybar energi, som är väldigt energieffektiv och tar inte upp platser eller golvyta i huset.

Husets smartaste investering

Det finns flera starka skäl till att investera i luftvärmepumpar. Vilken modell som passar dig bäst beror delvis på hur ditt hus ser ut och en frånluftsvärmepump fungerar exempelvis bara om du har ett hus som har ett samlat frånluftsventilationssystem. En självklar anledning till att välja denna typ av hus uppvärmning är den låga miljöpåverkan. Vem vill inte ge efter sig en så bra och miljöanpassad värld som möjligt till ens barn? Listan med anledningar till att välja just luftvärmepumpar som uppvärmningsmetod kan göras lång. Du kan styra hela huset uppvärmning eller luftkonditionering med din smartphone, den värmer upp och reglerar temperaturen mycket snabbt, klimatet inomhus blir jämnare och bättre.