Om solenergi

Den energi som finns lagrad i fossila bränslen och i biobränslen har skapats med hjälp av solen. Även flera viktiga förnyelsebara energikällor som vindkraft och vattenkraft har sitt ursprung i den energi som finns i solens ljus. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Många menar att solenergin är en av de energikällor med störst potential nu när vi står inför en växling från fossila bränslen till förnyelsebar energi. Bara de senaste tio åren har solenergi blivit mycket billigare att producera. Förr var det mest hushåll utan tillgång till elnätet som satsade på detta. Idag är det ett rationellt val för allt fler hem runt om i världen.

Solenergi är förnyelsebar

Solenergi, hur funkar det?

Det vanligaste sättet att producera el med hjälp av solenergi är att utnyttja solceller. Solceller brukar bestå av halvledare i kisel som generar ström när de blir belysta. Solcellerna seriekopplas i solpaneler som alltså ger ström från många solceller. Solpaneler kan vara mobila och dimensionerade för laddning av mobiltelefoner och datorer, men det kan också handla om väldigt stora anläggningar som producerar riktigt mycket el. Termisk solkraft handlar om att värmen från solens strålar koncentreras till en punkt, som när man använder ett brännglas. Denna starka värme kan förånga vatten som sedan driver en ångturbin kopplad till en generator som skapar elektricitet.

Många som har solel kompletterar med ytterligare en energikälla. Har man inte tillgång till elnätet kan till exempel kyl, frys och spis drivas av gas istället för elektricitet. Man kan också behöva anpassa sin energiförbrukning och till exempel passa på att tvätta och torktumla när det är solsken om man har god energitillgång. Man kan även använda solenergi till att värma vatten. Ett enkelt system för det kan vara att låta vattnet värms i svarta plastslangar på taket till en byggnad. En mer tekniskt avancerad, och vanligare, variant värmer vatten i tankar via solfångare. Temperaturen på vattnet sjunker långsamt, man kan alltså ha varmt kranvatten även när solen inte lyser.

Framtiden för solenergi

En nackdel med solenergi är att den tidigare varit, och i viss mån fortfarande är, väldigt svår att lagra på ett kostnadseffektivt sätt. Strömmen levereras när solen lyser men inte på natten eller när det är väldigt mulet ute. I Sverige är det problemet extra stort eftersom det är under de mörka månaderna på vintern som vår elförbrukning är som allra störst. Det sker dock en hel del utveckling på området och batterier som kan lagra energi från solen blir allt vanligare. Elbilsföretaget Tesla är ett av de företag som är med och driver utvecklingen framåt inom detta viktiga område.

Förutom batterier finns det flera andra tekniker man kan använda för att lagra solenergi. Detta är ett område som det forskas mycket på eftersom det är såväl en kommersiellt lovande bransch som en en fråga om livsmiljön på planeten. Om vi tog tillvara på en stor del av den energi som träffar oss via solen skulle vi faktiskt kunna försörja oss med energi enbart genom detta energislag. Idag kommer endast 0,5 procent av den energi som produceras i världen från solenergi men om 30 år tror många bedömare att vi kan vara uppe i 25 %. Den faktor som i störst utsträckning avgör hur snabbt solenergin kan växa är kostnaden för att producera effektiva solceller. Idag finns det ännu billigare alternativ när det gäller el, men fossila bränslen blir dyrare att utvinna i takt med att vi gör slut på dem.

Det ser ljust ut för solenergin

Att utnyttja det varma ljuset som kommer mot oss från solen till att skapa elektricitet är en ganska gammal teknik som nu håller på att bli väldigt effektiv. Solenergi innebär i regel att man sänker sina elräkningar kraftigt. Ofta kan man dessutom sälja den el man inte själv konsumerar, när solen lyser riktigt starkt. Att utrusta ett hus med solpaneler är dock en ordentlig investering som gjort att många känt sig avskräckta. Nu sjunker kostnaderna för solpaneler och allt fler väljer att satsa på detta energislag som verkligen har framtiden för sig. Det tycks som att en av nyckelfrågorna, lagringen av el utvunnen genom solenergi, är på väg mot en lösning.